nya tingsrätten i lund

avseende på de båda montörernas arbete i Luleå. Se referat i nyhetsbladet nr 255. Gåsamiddag på Media Evolution City den 22 november! Hösten 2003 träffade SAS avtal med det mindre flygbolaget Air Greenland om att detta bolag skulle hyra flygplan med pilot och besättning från SAS - så kallad wet lease - för att beflyga sträckan Köpenhamn-Grönland. AD fann sammanfattningsvis att bolaget inte handlat på ett sådant sätt att det kan hållas ansvarigt för att arbetstagarens anställning upphört. Staten genom Försäkringskassan I december 2004 blev tre arbetstagare uppsagda från sina anställningar hos försäkringskassan. Brandplatsen ska spärras av för en teknisk undersökning.

AD ansåg dock att det var svårt att komma till någon annan slutsats än att omplaceringen beslutades p g a arbetstagarens medlemskap i Filadelfiaförsamlingen. AD 44/2006 Fråga om en arbetstagare själv sagt upp sig från anställningen Bröderna Brandt Personbilar./. AD fann också att kommunen fullgjort sin omplaceringsskyldighet. AD 22/2006 Ogiltiga avskedanden av anställda som tagit godis från lagret på chokladfabrik Svenska Livsmedelsförbundet./. AD påpekade dock att denna fråga inte var aktuell i det här målet. Förbundet väckte talan vid AD och yrkade att domstolen skulle förklara uppsägningarna ogiltiga samt förplikta staten genom Försäkringskassan att till arbetstagarna utge allmänt skadestånd för brott mot 7 anställningsskyddslagen och 34 andra stycket samma lag. Johan Wester intog scenen och inledde bl a med en skröna från invigningen av Tomelilla badhus till allmän munterhet. Förbundet hävdade vidare brott mot kollektivavtal, brott mot kvittningslagen samt brott mot jämställdhetslagens förbud mot repressalier. Arbetsgivarparterna bestred samtliga yrkanden. Förbundet väckte talan och yrkade att AD skulle ogiltigförklara avskedandena samt förplikta bolaget att utge allmänt skadestånd.

Emma Lundström international, Angelica Lundqvist volleyboll,