socialkontoret lundby öppettider

Baldersgatan. Utredningen leder fram till ett beslut om du har rätt till bistånd i form av någon insats från socialkontoret. Vid akuta ärenden på kvällar, nätter och helger kan du ringa till Socialjouren, eller till polisen 114.

Socialkontoret lundby öppettider
socialkontoret lundby öppettider

Socialkontor Lundby - Socialkontor - Enhetskatalogensocialkontoret lundby öppettider

Här görs skydds- och förhandsbedömningar. En ansökan om bistånd leder alltid till att socialkontoret inleder en utredning för att ta reda på vilka behov av stöd och hjälp som du som ansöker om bistånd har. Byggnaden kommer också att innehålla livsmedelsaffär, gym och andra verksamheter, skriver man på kommunens hemsida. Organisationstyp Alla organisationstyperKommunal, om socialkontor i Göteborgs Stad, i varje stadsdel finns ett socialkontor som erbjuder olika typer av socialt stöd och service till barn och ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem och personer med en funktionsnedsättning samt utreder rätten till försörjningsstöd (socialbidrag). Lista, karta, kommunal, Centrum, på socialkontoret i din stadsdel kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Efter kontorstid så är det socialjouren som tar vid. Det kommer att finnas en mottagnings- och besöksarena med rum för möten och en administrativ del med kontorsrum och personalutrymmen. Jouren är bemannad efter kontorstid årets alla dagar och du som ringer får vara anonym. Socialjouren kan även hjälp dig som är på tillfälligt besök i Göteborg från en annan kommun eller ett annat land. Vad är felaktigt på sidan? 8-17 och fredag. .

Socialkontor - Enhetskatalogen - Göteborgs Stad Nytt socialkontor byggs i Lundby

Åhlens city stockholm öppettider trettondagen, Bulls biljard helsingborg öppettider, Golf i The grove öppettider,