bra psykolog helsingborg

över situationen och kan arbeta vidare på egen hand avslutar vi kontakten. Vi erbjuder för närvarande följande grupper: Psykoedukation Föreläsning om KBT och vanliga psykiska tillstånd Sömngrupp Stressgrupp Innehållsansvarig för denna sida: Linda Sundelöf Specialist i allmänmedicin. Jag har valt att avstå från vårdavtal med den offentliga sjukvården och härigenom stå fri från tredje parts inblandning. Det är du som styr samtalet. Kontakta mottagningen om du är nyfiken på en grupp, så berättar vi mer. Om vi bokar in ett nytt möte kan du få med dig en uppgift att genomföra till dess.

bra psykolog helsingborg

Sådana symtom kan vara: Depression, nedstämdhet, oro, ångest, panikattacker. Målet med dina besök är att du ska få stöd och råd i den situation du befinner dig i och söker hjälp för. Att du ska få dela, diskutera och bearbeta dina bekymmer samt hitta sätt att gå vidare. Stödjande och rådgivande samtal, stöd/rådgivning i kontakt med andra myndigheter. Med vårdavtal följer myndighetskrav som rapporteringsskyldighet och styrning av behandlingen. Specialisering, sedan 1982 har jag arbetat inom området sexologi, främst med sexuella funktionsstörningar. En viktig del av vårt arbete är att förmedla information om samhällets olika sociala insatser. Var med och startade Sexologimottagningen i Helsingborg 1982 och verkade där till nedläggningen 2011. Efter psykologutbildningen vidareutbildade jag mig till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, och senare till specialist i klinisk psykologi och även till specialist i klinisk sexologi.

Bra psykolog i Helsingborg?
Individuell behandling - Psykologpartners
Psykologbyrån Bo C Lindberg
Tandläkare kritiseras för undermålig behandling - Nyheter i, helsingborg
Tandläkare - Alla Sveriges, tandläkare på ett ställe