city torget göteborg

1,8 miljoner kvadratmeter. Zachrissons Boktryckeri, Göteborg 1898.111 Historisk-statistisk beskrifning öfver Göteborg : från dess anläggning till närvarande tid, Carl Magnus Rydquist, Göteborg 1860,. Nu krävs betydande investeringar för att trygga den generella välfärden. I rapporten läggs särskilt fokus på den ekonomiska politikens utrymme att fortsätta sänka arbetslösheten., fjolårets globala reallöneökningar var de lägsta på tio år, rapporterar FN-organet ILO.

Vid stadsfullmäktiges sammanträde i oktober 1967 beslöts om stadsdelsindelningen för de år 1967 införlivade områdena, och den var antalet 81 stycken. Södra stadsdelarna: Johanneberg, Krokslätt, Änggården, Guldheden. Bostadsbyggandet industrialiserades och det investeras i trafiksystem samt totalsanering av gamla stadsdelar. Deras första tjänstgöringsdag var den De första kvinnorna anställdes 1971, och de var; Marianne Bergqvist, Gerd Hurtig, Erna Lindqvist, Siv Karlsson, Gun Klumper, Elsy Rydén, Karin Sjöqvist och Else-Marie Sahlén. 99 Statistisk Årsbok för Göteborg 1959, red. 16f GHT, 18 november 1947, "Gatubelysningen i Göteborg tändes ej vid månsken 1776." Det gamla Göteborg historiskt längdsnitt, Oscar Jonsson Gustaf Wilske, Göteborgs Allmänna Skolstyrelse, Göteborg 1963.21 Gasverket, igår, idag, imorgon, Energiverken i Göteborg 1988,.