göteborg stad lokalförvaltningen

som enhetschef för fastighet på Tre Stiftelser, säger han. Det har dock hänt mycket under dessa 12 veckor, så de har fått vara ganska flexibla i planeringen. Kontakta: Christine Strömberg, HR-specialist, en projektledares vardag. Det gör jag när verksamheten är nöjd med det vi lämnar över och när planlösningen blir bra och det märks att vi lagt ner omsorg på att bygga funktionellt och estetiskt och det är lätt för förvaltningen att ta hand. Publicerad 18 december 2017, i mars är det dags för inflyttning på ett nytt alternativboende med 90 rum för hemlösa med psykisk ohälsa och missbruksproblem i Högsbo. På lokalförvaltningen jobbar jag som biträdande projektledare på hyresprojektenheten vilket innebär att vi hjälper Göteborgs Stad med inhyrning av lokaler både genom privata fastighetsägare och kommunens egna bolag. Det var på WSP, när han var utlånad till ett annat byggföretag, som Robert Hultman kom i kontakt med Lars Axelsson, dåvarande enhetschef på lokalförvaltningens projektavdelning.

Erikshjälpen second hand förstamajgatan kortedala göteborg
Lidl göteborg nordstan

Med det menar vi att du ska kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet. Vid 22 års ålder startade Morgan Ström sin egen snickarfirma. Lokalförvaltningens verksamhet är uppdelad i malmö sommaren tre operativa avdelningar: fastighet, service och projekt. Rita är född och uppvuxen här i Göteborg och har tidigare läst programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Dessutom finns centrala enheter för HR och kommunikation, ekonomi och utveckling. Lokalförvaltningen har ansvar för nybyggnation och upprustning av förskolor, skolor, äldreboenden och gruppbostäder (BmSS) i Göteborg. Avdelningschef, charlotta Hansson Allefelt, telefon:, e-post: HR/Kommunikation. Vad är det bästa med din arbetsgivare? Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra. Vad gör du på jobbet? Att kunna få en inblick i den privata och offentliga sektorn är en stor fördel.

Sushi Göteborg
Centerpartiet riksdagslista stockholm stad
Europride göteborg parad