psykoterapeut stockholm sökes

arbetat över 30 år med människor i olika åldrar och svårigheter; livskriser, depression, bristande själv-förtroende, relationsproblem, mobbning och arbetsplatsproblematik. Behandlingsgrund i psykodynamisk terapi, KBT, affektfokuserad teori, etiska frågeställningar och livsåskådning. Psykoterapicentrum, Engelbrektsgatan, 35 B Suzanna Boman, socionom, psykoanalytiker, handledare Kontakta mig för förutsättningslösa utforskande samtal, konsultationer, krissamtal, psykoterapi eller psykoanalys. Kerstin Beck-Friis, psykolog, handledare Psykoterapi, kris och stödsamtal. Jag arbetar med människors psykiska och sexuella hälsa. Charlotta Endrell, psykolog, handledare Erbjuder orienterande samtal på central plats i Stockholm.

Ing-Britt Wängborg, barnmorska, klinisk sexolog Parpsykoterapi, personlighetsstörning, sexologi, övergreppsproblematik. Yvonne Sand, skötare, ghost linköping spelning psykoanalytiker, handledare Psykoterapi och psykoanalys. Till mig kommer kvinnor och män, yngre och äldre, hbtq såväl som hetero. Ofta handlar det om att hjälpa människor med utmattningsdepressioner, trauman, kriser eller relationsproblem. Kurser i intuitiv skulptur och måleri., Rimbogatan 8 (nära Humlegården) Gloria Zeligman, psykolog, barn- och ungdomspsykoterapeut, psykoanalytiker Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med vuxna, tonåringar och barn med olika problematik. Min grundsyn är psykodynamisk. Lars Tauvon, läkare, psykiatriker, handledare Gestaltterapi, kroppspsykoterapi, psykodrama. Joakim Löf, psykolog, handledare Mentaliseringsbaserad terapi, relationell terapi, interpersonell terapi, handledning. Jag formar mitt sätt att arbeta efter dina personliga behov.

Hemtex butik i stockholm
Speedway GP stockholm live
Vapiano stockholm glutenfritt