hamnkonflikten göteborg bakgrund

containerterminalen APM Terminals. Mer än hälften av all containertrafik till och från Sverige passerar där. Läs mer om medlemskap. Från Handelskammarens sida kommer vi att göra vad vi kan för att bidra till en lösning snarast möjligt. Mot denna bakgrund har de som verkar i Göteborgs Hamn fått kapellgärdet uppsala veidekke leva med ett ständigt konflikthot under mer än 40 års tid.

APM Terminal, som ägs av det transnationella företaget AP Møller Mærsk, bedriver hamnverksamhet i ett 40-tal länder. Där kan stridsåtgärder som står i uppenbart missförhållande till åtgärdens omfattning, förklaras ogiltiga. Vi kommer att fortsätta vår dialog med politiker och andra viktiga aktörer och påpeka betydelsen av att parterna kommer överens.

Detta behöver du veta om hamnkonflikten i Göteborg Hamnkonflikten en förödande historia för svensk industri Hamnkonflikten i Göteborg - Omni Hamnkonflikten i Göteborg - kostnader

Kundernas förlorade förtroende har lett till att containerterminalens volymer fortsatt att sjunka till rekordlåga nivåer samtidigt som hamnen förlorat flera viktiga direktanlöp. Stöd hamnarbetarna i Göteborg i deras kamp mot APM Terminal! Konflikthot under 40 år, konflikten grundar sig att det i Göteborgs Hamn finns två fackförbund: Transportarbetarförbundet, som är en del av LO, och Hamnarbetarförbundet, som är ett fristående förbund. Sedan dess har vi vid flera tillfällen haft möten med arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. Vi kommer också att uppvakta regeringen för att se till att utredningen håller tempot och så snart som möjligt leverar en lagstiftning som skapar långsiktig stabilitet i Göteborgs Hamn och säkrar svensk konkurrenskraft. Den svenska modellen är ett beprövat system med två parter som representerar arbetstagare respektive arbetsgivare. De har därmed heller inte åtagit sig att respektera den fredsplikt som följer med kollektivavtalet utan har kunnat fortsätta att hota med och att vidta stridsåtgärder. Ove Lillestöl regionchef Boråsregionen, Västsvenska Handelskammaren, johan Trouvé vd, Västsvenska Handelskammaren, så har Handelskammaren tacklat strejken, västsvenska Handelskammaren har haft Göteborgs hamns återkommande strejker under uppsikt i flera års tid.