kinesiska muren helsingborg

var den kinesiska civilisationens sista utpost mot väster. M/bok/ Mutianyus Great Wall of China (på engelska). Läst The world's most popular tourist attractions: Istanbul's Grand Bazaar tops list with 91million visitors. Läst (på kinesiska) (html).

Kinesiska muren helsingborg
kinesiska muren helsingborg

The Period of Overall Maintenance for The Great Wall (på engelska). A b c d Jing, Ai (2015). Det främsta skälet tros ha varit för att hindra intrång av krigiska nomadstammar (ryttarfolk) norrifrån. Dock bröt turkarna snabbt genom denna gräns och Suidynastin satte igång att bygga långa murar och stationera tiotusentals soldater vid gränsen. 26 27 Det var först på 1500-talet som muren fick sitt karakteristiska utseende med teglad fasad, skyttegluggar och borgliknande vakttorn. Läst Great Wall of China (på engelska). De gråa punkterna markerar högkvarteren för försvarsgarnisonerna. Förbjuder att ta bort stenar och tegel från muren, köra fordon på muren, hålla ravefester och att uppföra bebyggelse i direkt anslutning till muren. Även parallella murar byggdes.

kinesiska muren helsingborg