mänskliga rättigheter malmö högskola

Mikael (2011) Svensk medborgarskapspolitik. Staaf Annika och Lars Zanderin (senaste uppl Mänskliga rättigheter i svensk belysning (Liber förlag, Malmö). Huvudområden: Inget huvudområde, undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska. Pdf Stahn, Carsten (2007) Responsibility to protect: Political rhetoric or emerging legal norm? (finns som e-bok på Mahs bibliotek). Vid examinationen ska studenterna uppvisa att de har uppnått delkursens lärandemål. Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod.

Efter dagen har du tillgodogjort dig kunskaper motsvarande B-nivå i FN-förbundets utbildningsprogram FN-ABC. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. Ett väsentligt större inflytande över dagens syn på de mänskliga rättigheter torde det engelska. För detta instiftades samma år en högkommissarie för mänskliga rättigheter. EU har också utarbetat särskilda riktlinjer för att främja de mänskliga rättigheterna genom sina relationer med tredje land. Kursens innehÅLL, fN, mänskliga rättigheter och frivilligorganisationernas roll. Anmälan via vår hemsida courses Nearby hotels and apartments Bergsgatan, københavn h till malmö c Rådmansvången, Norr, Malmö, Skåne, Götaland, 21422, Sverige Bergsgatan, Malmö, Skåne, Sverige Bergsgatan, Rådmansvången, Norr, Malmö, Skåne, Götaland, 21422, Sverige Bergsgatan, Malmö, Skåne, Sverige Hosted. Under fördjupningskursen kommer vi titta närmre på vilka de mänskliga rättigheterna är och varför FN lyfter fram just dessa rättigheter.