bibliotekarieutbildning distans uppsala

ett uppskattat inslag på utbildningen. Terminen avslutas med fokus på informations- och bibliotekspolitiska frågor. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara. Det är vanligt att man tar en kandidatexamen eller examen på avancerad nivå, det vill säga en masterexamen eller magisterexamen, men utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som yrkesutbildning och forskarutbildning runt om i världen. Läs intervjun med Anna Renström, under utbildningen, utbildningen börjar med en introduktion till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Det kan också finnas arbete som informationsspecialist inom näringsliv, myndigheter och organisationer.

Tidigare scheman ger dig en mer komplett bild av respektive kurs. Här kan arbetet vara inriktat på vägledning vid användandet av olika sökverktyg och utbildning i informationssökning. Biblioteks- och informationsvetenskap handlar om informationens funktion och betydelse för kunskapsutveckling, kultur och näringsliv, och en viktig fråga är hur sökverktyg och informationsservice kan utformas och utvecklas så att den information som behövs förmedlas på bästa sätt. Under andra terminen kommer du få möjlighet att ta del av praktiskt arbete med referensarbete vid ett bibliotek och du gör även en kortare praktik på ett bibliotek. Därefter studerar du hur informationsförmedlingen vuxit fram och fungerar inom kultur, utbildning, vetenskap och teknik. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Många har en ännu mer specificerad yrkestitel, som barnbibliotekarie, IT-bibliotekarie eller informationsspecialist. Vill du arbeta som bibliotekarie eller informationsspecialist?