skärmarboda örebro

järle Byalag kämpade i slutet på sjuttiotalet för att rädda landets äldsta stationshus från 1854, dels för att bevaras som museum och dels som byalagets föreningslokal. Vi kan då hjälpa ER efter önskemål med guidening, servering eller annat. Stationen kan även hyras som möteslokal för fest eller konferens av det mindre slaget, lämpligen inte över 30 pers. Dessutom och vilket var särskilt viktigt så nyttjades lokalen två dagar i veckan till Öppen Förskola och Måndagsträffen som samlade många barn och ungdomar från trakten till samvaro och nyttiga aktiviteter. (Obs: datumen i bild ovan avser 2015). Från början var byalaget ganska ensamma, men efterhand som opinionen växte mot total nedläggning och försäljning av hela NBJ-banan, engagerade sig många i kampen för att rädda järnvägen till eftervärlden. Veterantågstrafik med ångtåg och rälsbuss bedrivs, på beställning eller tidtabell från midsommar tills första veckan i augusti och dessutom under några helger därefter inkl Nora marknad sista helgen i aug. Renoverad i sekelskiftesstil och en sevärd pärla i sitt slag.

Skärmarboda örebro
skärmarboda örebro

Vi arrangerar ofta då visningar av väntsal och expedition som utgör den egentliga museidelen. Sommartid så bedriver byalaget stationscafé för järnvägs- och bilturister samt för abonnerade grupper. Järle Station och Stationscafé - 2018 Öppet 16/6 - 19/8, 25-26/8 och 1-2/9 mellan 10-18. Genom järnvägsentusiasternas försorg bildades nbvj (Nora Bergslags Veteran- Järnväg) och stiftelsen njov (Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg) i vilken byalaget ingår. Här flyttar Ragnar och Matilda ineller. Köande vid luckan för kaffe och hembakt. Trafiken sköts av nbvj (Nora Bergslags Veteran Järnväg tel.

Marieberg örebro öppettider juldagen, Örebro klubb,

Förutom den viktiga uppgiften att visa och sprida kunskap om stationen och järnvägen, så bedrevs från början i den gamla stinsbostaden, som utgör själva föreningslokalen, en rad byalagsaktiviteter under vår, höst och vinter: Dessa var styrelse- och medlemsmöten, kommittéträffar, kurser, cirklar, föredrag, bildvisningar, tillställningar. Allt detta är sedan 2003 flyttat till Järlegården. Besök också Järle byaodling som vill uppmuntra till mer odling. Förfrågningar eller gruppbesök bör förbokas till Anette Bredenberg tel eller eller då station är öppen på tel. Från kommunen ges möjlighet att anställa feriepraktikungdomar. Ägs av museistiftelsen njov (Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg) och disponeras av Järle Byalag. Stationscaféet i stinsbostaden serverar kaffe och dryck med hembakt bröd, smörgåsar, glass, korv mm inomhus (ca.) eller utomhus i stationsträdgården. Båda dessa verksamheter hade tidigare finansiellt stöd av kommunen. Mycket varmt välkomna till Järle önskar. Detta startade redan 1986 med 4 undomar från bygden. Lekplats för barnen finns alldeles i närheten liksom gångvägar runt byn, längs Järleån och fram till den imponerande järnvägsbron som spänner över ån (ca 70 m lång och 15 m hög).skärmarboda örebro

Järle Byalag kämpade i slutet på sjuttiotalet för att rädda landets äldsta stationshus från 1854, dels för.
Idag har den nya restaurangen öppnat.
Youll find the big names in the Hamburger Bahnhof contemporary art museum.