göteborg hög brottsligheter

då invandrarna utnyttjar hans ord till att fortsätta med sina bränder stenkastning mot poliser ambulanser brandmän.m. Patrik Engellau, det tog fyra dagar för Dagens Nyheters kulturredaktion att åtminstone delvis urskulda Mohamed Lahouaiej-Bouhlel för terroristmassakern i Nice. Men med Europa kom kolonialismen, ett av historiens värsta barbari. DN en artikel av Olle Svenning som visserligen ställvis är lurigt oklar och rentav lite pladdrig om jag fått en sådan artikel mig tillskickad i egenskap av redaktör så hade skribenten fått den tillbaka full med kommentarer av typ Det där resonemanget förstår jag inte. Att mäta och jämföra dessa för- och nackdelar är omöjligt, eftersom det är som att jämföra äpplen och päron. Har jag läst fel? Nej ouppfostrade invandrarslynglar vars föräldrar totalt skiter i vad dom gör och när dom kommer hem är nog en större orsak. Däremot skapas istället en orättvisa mot den senare.

göteborg hög brottsligheter

En avslutande kommentar: En boll har satts i rullning. Han förordar moralisk journalistik: Den måste på en gång vara medkännande med offren för morden och terrorn, samtidigt fri att förnuftsmässigt diskutera den europeiska skulden, extremismens barbari och orsakerna till konfrontationerna, till terrorn och katastroferna. Enligt polisen är det väldigt svårt att fast dom skyldiga. Dom byter kläder med varandra och har nycklar som passar överallt vilket gör det näst intill omöjligt att ta dom skyldiga på bar gärning. Crépon, Svenning och kanske DNs kulturredaktion menar alltså att vi, vilket troligen är västländerna, har samtyckt till Nice-massakern. Samhällets jämställdhetsarbete måste därför gå åt två håll, och intressera sig för både kvinnofrågor och mansfrågor. Med gillande återger Svenning den franske filosofen Marc Crépons idéer: Crépon, stark motståndare till våld, menar att det i vår tid finns ett medgivande till mord. Programförklaring för jämställdismen, den neutrala ideologin mellan feminismen och maskulismen. Hur kan man annars förklara hans uttalande att trångboddhet och utanförskap är några av orsakerna. Jämställdhet definieras inte som 50/50-fördelning mellan könen i samhällets alla skrymslen och vrår. Kan jag inte läsa innantill? Att 50/50-fördelning på alla områden aldrig kommer att uppnås beror på att könen är lite olika och i genomsnitt gör lite olika val.

Dessa kan inte påverka sina livsvillkor, de blir inte lyssnade till. En person som könsdiskriminerades för 300 år sedan blir inte kompenserad för att en person av det motsatta könet diskrimineras 2012. Jämställdisterna vill se en förändring på den punkten.