malmö stad förskola anmälan

om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret. Du kan läsa mer om förordningen på Datainspektionens webbplats. Fortsätt sedan med barnen i åldersordning. En webbkaka är en liten textfil med information som lagras på besökarens dator för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Det enskilda IP-numret är ointressant för oss och vi avidentifierar all information i så stor utsträckning som möjligt. Vi använder webbkakor för att analysera hur webbplatsen används, genom att webbkakorna till exempel håller ordning på hur snabb webbplatsen varit för dig och vilka sidor som besökts. Denna information finns också att läsa på sidan. Mer information om dina rättigheter, dina rättigheter regleras i dataskyddsförordningen (DSF/gdpr). Personuppgifter på, ett IP-nummer är din unika adress på internet. Observera att avgiften reduceras först från och med 1:e augusti det år barnet fyller.

malmö stad förskola anmälan

Inkomst/månad före skatt, obligatoriskt, ange hushållets totala inkomst/månad före skatt. IP-numret används för att information som skickas över internet ska nå fram till rätt plats. Börja alltid med det yngsta barnet. Webbkakor (cookies) på, på använder vi östra staden uppsala lunchbuffe webbkakor (cookies). Om webbplatsen, som du når via en länk i sidfoten. Antal barn i förskola och/eller fritidshem, obligatoriskt, ange antal barn Ange antal barn som har ett omsorgsbehov( förskola och/eller fritidshem fortsätt). Om du fyller i formulär på sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram.

Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats. Ska ditt barn börja förskolan? Våra informationsfilmer ger dig en första inblick i hur det. Filmerna är textade på engelska, albanska och arabiska. Instruktionsfilm om hur du ansöker om förskoleplats via vår e-tjänst.